KVKK ve Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz,

Ada Group Cam Ve Hediyelik  Eşya Sanayi Ticaret  Limited Şirketi  (Çiçek Gelsin ) Kisisel Verilerin Korunması Kanununun 10.Maddesi kapsamında kişisel verilerinizi fiziki veya elektronik ortamlarda ilgili mevzuata ve iş bu politikaya uygun olarak güvenli ve aydınlatmak amacı ile aşağıdaki metin sizleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır. 

 • Kişisel verilerinizin KVKK kapsamında işlenmesi neyi ifade etmektedir ve yasal dayanakları nelerdir?

Müşterilerimizin Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, imha edilmesi, ya da kullanılmasının engellenmesi , ticari elektronik iletişimler gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 • Çiçek Gelsin olarak KVKK kapsamında hangi veriler işlenmektedir?

Çiçek Gelsin olarak ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, üyelerimizin ve 3. kişilerin  aşağıda belirtilmiş olan verileri  kaydedilmektedir. Ancak ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve üyelerimiz arasında kayıt edilen bilgiler değişmektedir.

 1. a) Üye Müşteri : TC No, İsim, Soyisim, Doğum tarihi, Cinsiyet, Adres,  E-posta, Cep telefonu numarası, Sabit telefon numarası, Posta Kodu, Satın alınan ürün bilgisi, sipariş kayıtları, alışveriş geçmişi, özel gün kayıtları, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar, kargo teslimat bilgileri, mesaj ve çağrı merkezi kayıtları , Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar, Talep ve şikayet kayıtları, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, Çağrı merkezi kayıtları

 

 1. b) Misafir Müşteri : İsim, Soyisim, T.C. kimlik numarası, Adres, E-posta, Cep telefonu numarası, Sabit telefon numarası, Posta kodu, Satın alınan ürün bilgisi, sipariş kayıtları, alışveriş geçmişi, özel gün kayıtları, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar, kargo teslimat bilgileri, mesaj ve çağrı merkezi kayıtları, Çerez kayıtları, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar,Talep ve şikayet kayıtları, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, IP adresi, Çağrı merkezi görüşme kayıtları

 

 1. c)Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı / çevrimiçi ziyaretçi verileri : Şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, IP adresi , Talep ve şikayet kayıtları, hukuki işlem dosyası kayıtları, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler

 

 1. d)Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişinin Verileri : İsim, Soy isim, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, posta kodu, Fatura bilgisi

 

Ancak sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimizden bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez. Sitemize üyelik, (varsa) ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

 • Çiçek Gelsin olarak Kişisel verileriniz hangi yöntemler ile toplanmakta ve hangi ilkelere uyulmaktadır?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Çiçek Gelsin tarafından işlenebilecektir.  Kişisel verileriniz Çiçek Gelsin tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri tanıtım formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Ada Group Cam Ve Hediyelik  Eşya Sanayi Ticaret  Limited Şirketi  (Çiçek Gelsin )  dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında bilgileriniz usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır .

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olunması,
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve Çiçek Gelsin olarak son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

 • Çiçek Gelsin kişisel verilerinizi işleme amacı nedir?

Çiçek Gelsin, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Çiçek Gelsin kişisel verilerinizi aşağıda yazılı amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla işleyecek, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

 • Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

 

 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve Organizasyon ve etkinlik yönetimi kapsamında anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek

 

 • Satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 

 • İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi

 

 • Web sitesi/Mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 

 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

 

 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 

 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek

 

 • Çiçek Gelsin tarafından kişisel verilerinizin saklanma yöntemi ve süreleri nelerdir?  

Çiçek Gelsin ile paylaşılan veriler, Çiçek Gelsin  gözetimi ve kontrolü altındadır. Çiçek Gelsin, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellenmektedir. Çiçek Gelsin işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreleri aşağıdaki gibidir:

 • Çağrı Merkezi ses kayıtları : 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl

 

 • Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar : 6098 Sayılı Kanun Uyarınca 10 yıl

 

 • Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar : 6102 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun uyarınca 10 yıl

 

 • Ticari elektronik ileti onay kayıtları: 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

 

 • Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri : 5651 Sayılı Kanun uyarınca 2 yıl

 

 • Üye Müşteri/Misafir Müşterilere ilişkin kişisel veriler :6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun uyarınca Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl

 

 • Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler : 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun uyarınca Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

 • İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler : 1 yıl

 

 • Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler : 2 hafta

 

 • Çerezler : En fazla 540 gün

 

 • Çiçek Gelsin internet sitesinde çerezleri nasıl kullanmaktadır?

www.cicekgelsin.com adlı sitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

 

 • Çiçek Gelsin tarafından İşlenen - Aktarılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınız nelerdir?

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Ancak herhangi bir Sitemiz Ziyaretçisinin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

 

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  e) KVKK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 • Kişisel Veri Sahibi olarak haklarınız nasıl kullanmalısınız?

 

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle www.cicekgelsin.com bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 Form kısmı olması gerekmektedir.

(i) Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden cevatpaşa mah. millet cad no:174/ bayrampaşa İstanbul adresine  adresine iletilmesi,

(ii) Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun cicekgelsin@hotmail.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi..

(iii) Mobil imza ile,

(iv) Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi.

(v) Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Kişisel veri saklama ve imha politikamız bulunmaktadır. Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için  CİCEKGELSİN@hotmail.com e -posta adresinden veya (0850) 550 02 32 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.